Huset  
 

 

Trykk på bildet for å få frem galleriprogrammet.

Når bildeprogrammet starter, trykk Auto for å starte lysbildefremvisning.

Trykk Stop for å stoppe lysbildefremvisning.

Trykk Next for manuell fremvisning og trykk Previous for å gå tilbake et bilde.

Trykk Close for å avslutte.